2009.11.02             Pradėtas tvarkyti ir asfaltuoti kelias Paluknys-Mamavys.Iki airparko teritorijos lieka tik apie 150m “Paluknysairpark                                          asociacijos”   prižiūrimo žvyrkelio.

 
                               Started major repairs and asphalt works on road Paluknys-Mamavys.Now to Airpark area it is only about 150m under                                            oversight of "Paluknysairpark Association“  gravelled road.

 

2009.11.09             Siekiant užtikrinti airparko gyventojų saugumą ir ramybę , prie įvažiavimo į teritotiją sumontuoti vartai.

                               Atidaryti vartus galės tik esami airparko gyventojai ir tie, kurie yra įsigiję sklypą airparke.

 

                               To ensure the safety and quietness of Airpark residents , at the entrance to Airpark territory mounted gate. 
                               Open the gate will only existing Airpark residents and who have purchased a plot of Airpark.